Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Çengelköy - İstanbul.Kuleli askeri lisesi binası yönünden Çengelköy ile Vaniköy arasında yer alan Kuleli, Kaymak Mustafa Paşa cami 2013.

Cami Kule Bahçe Camii olarak da bilinmektedir. 1720'de 3. Ahmed zamanında, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın damadı Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Son cemaat yeri kapısı üzerindeki Şair Pertev Paşa'nın hazırladığı dört satırlık kitabede yer alan 1837 tarihi ise yapıya sonradan eklenen ve 2. Mahmud'a atfedilen hünkar mahfili ve son cemaat yerlerinin kitabesidir.  
Kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapı kagirdir. Bir merkezi kubbe ve bu merkezi kubbenin köşe boşluklarında yer alan 4 adet kubbecikle örtülü yapı, ahşap çatıya sahiptir. 
Yapı mihrap cephesi ve yan cephelerde yuvarlık kemerli pencerelerle aydınlanmaktadır. Yapıya sonradan (denize bakan cephesine) bir son cemaat yeri ve ahşap hünkar mahfilli eklenmiştir. 
Yakın zamanda (1994 itibariyle) esaslı bir onarım gören yapıda ahşap son cemaat yerinin üst kısmı da kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Bu bölüme son cemaat yerinin sağ tarafından basamaklı bir girişle ulaşılır. 
Bu ahşap ilave bölümlerde pencereler mescit binasından farklı olarak dikdörtgen sövelidir. Soldan 9, sağdan 10 mermer basamakla ulaşılan fevkani caminin girişi her iki yana yerleştirilen birinci katta üçer, ikinci katta ise ikişer pencere ile simetrik olarak düzenlenmiştir. 
Caminin sağında yer alan hünkar mahfili günümüzde (1994) imam evi olarak kullanıldığı için özelliğini yitirmiştir. 
Minare caminin solunda ahşap ilave bölüme taşmamak kaydıyla ana gövdeye bitişik olarak yer almaktadır. Kaidesi iki sıra tuğla, bir sıra taş malzeme ile oluşturulmuştur. Gövdesi ise düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. İç ve dışbükey hatlarla geçilen konsolun ardından, şerefe sadedir. 
Caminin mihrabı onarımlara rağmen ana hatları ile ampir özelliğini korumaktadır. Minber ve vaaz kürsüsü orijinal değildir.