Maurice Chevalier


Maurice Chevalier yıllardan beri kendisine hizmet eden Anne'in misafiri artist Christiane Delyne'e servis yapışını seyrediyor...1967