Nat King Cole


Nat King Cole ilk çıktığı zaman sadece basit bir trionun piyanisti olarak tanınıyordu.  Oysa bugün şöhreti onun piyanist olduğunu unutturmuştur. Yeni yetişen nesil içinde onun piyanistliğini bilen pek yoktur. Annesi dindar bir kadındı. O halde oğlu'da kilisede org çalmalı ve kilise korosunda şarkı söylemeliydi. Zaten babası papazdı. Alabama'daki Montgomery'de dünyaya gelmişti. O sıralarda en koyu dindarlar da orada oturuyordu. Beş yaşında Chicago'ya geldi ve altı sene klasik müzik eğitimi gördü. Fakat bundan pek zevk almıyor, Louis Armstrong ve Hines'in müziğiyle daha çok ilgileniyordu. Bir müddet kaçamak caz müziğine çalıştı. Bu onu cidden cezbediyordu. Kimseye haber vermeden bir trio kurarak çalışmaya başladı. İşte artık kabiliyetini herkes öğrenmiş, tatlı, kısık sesi dünyaya yayılmıştı. Bizde şöhretini "To young" ile sağladı ve "Mona Lisa" ile devam ettirdi. Son şarkısı "Right things to say" ilk şarkıları kadar güzel...1962