Osmanlı dönemi açık hava berberi, Abdullah Biraderler.


Osmanlı dönemi açık hava berberleri müşterilerini tıraş ederlerken.

Abdullah Biraderler