Prens Philip gözünü, başını yara yara Fransızca konuştu...


Prens Philip gözünü, başını yara yara Fransızca konuştu...
Uluslararası binicilik yarışmaları için Paris'e giden Prens Philip, federasyonun genel sekreteri Fransız markizi Menton de Horn'la konuşuyordu.
AZ FRANSIZCA
İyi Almanca, "az pilav" kabilinden az Fransızca, İspanyolca ve aç kalmayaak kadar İtalyanca konuşan Prens Philip'e Marki sordu : "Engeller yüksek değil mi ?" Philip havadan bahsediliyor zannederek cevap verdi : "Hava güzel !"

TANIDIM
Az sonra federasyonun başkanı olan Philip'e saha komiserini işaret etti. Prens parmağını saygı ile yaklaşan komisere uzatarak gülümsedi: "Tamam... Sizi tanıdım. Ne zaman yarışacaksınız " Adamcağız şaşırınca Prenste donuklaştı...

AFFEDERSİNİZ
Fakat, Marki Menton el ve kol işaretiyle yardıma yetişti. Bu defa Prens Philip anladı ve elini uzatarak itiraf etti : "Affedersiniz, şimdi anladım... Fransızcam pek iyi değil de..." 1971