Stephen McHattie


Stephen McHattie tipi ve tavırları ile 
James Dean'e benziyor...1981