Türkiye'den Amerika'ya giden Sultan Abdülmecid'in yolladığı mermer kitabe.


Türkiye'den Bu Taş Gitti : 1848'de temeli atılıp 37 yılda bitirilen Washington anıtına devrin Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülmecid tarafından dostluk belirtisi olarak gönderilen mermer taş budur. Üzerinde hattat Ahmet Rakım efendi tarafından yazılmış, Sultan Mecid'in tuğrası ile Kazasker Tosyalı Mustafa İzzet Efendi'nin mükemmel bir şekilde yazılmış şu beyti okunmaktadır. "Devamı hulleti teyit için Abdülmecit hanın yazıldı namı paki Seng-i balaya Washington'da" Bu sözler "Dostluğu belirtmek için Abdülmecit hanın adı Washington'daki büyük taşa yazıldı" anlamına gelmektedir.