Abdülhak Molla.


1786 senesinde dünyaya gelmiş Türk hekimi. Divanı hümayun hocalarından Mehmed Emin Sükuhi efendinin oğlu. Hekimlik eğitimini Süleymaniye medresesinde aldı. İkinci Mahmud döneminde eski saray hekimi oldu. Sonrasında Asakari hassa hekimbaşı oldu. Toplamda ikinci Mahmud ve sultan Abdülmecid dönemlerinde üç kez hekimbaşı oldu. Ayrıca padişahların Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri payesini ve reis ül ulema unvanını aldı.
Üçüncü hekimbaşılık görevi esnasında maarif meclisi üyesi oldu. Sonrasında mektebi tıbbiye nazırlığına getirildi. Tıbbiye ıslah projesi dahilinde tıphane ve cerrahhane birleştirildi ve Tophane sarayı içinde bulunan Otlukçu kışlasından çıkarılıp enderun ağaları için teşkil edilmiş galata sarayına götürüldü. Bu değişiklik Türk tıp tarihinin önemli değişikliklerinden birisidir. Önemli bir değişiklik olarak molla padişah'tan anatomi derslerinin kadavra üzerinden görsel olarak okutulması konusunda özel izin çıkarttı, salgın hastalıklara karşı karantina teşkilatını kurdu ve çiçek aşısını mecbur hale getirdi.
Sultan Abdülmecid'in fermanı ile kendisine verilen Bebek'te bulunan yalısında bir eczanesi vardı ve kapısında " Ne arasan bulunur derde devadan gayrı " mısrası bulunurdu.