Abdurrahman Abdi Paşa (Budin Valisi).


Budin'in Osmanlı döneminin son valisidir. Yeniçeri ocağında yetişip yeniçeri ağalığına kadar yükselmiştir. Girit savaşında gösterdiği yüksek başarıdan dolayı vezirliğe yükseltilmiştir. Fazıl Ahmet paşa ile Lehistan seferine, Bağdat'a ve Mısır valiliklerine gönderilmiştir. Sonrasında Bosna valiliği, Engürüs serdarlığı, Halep valiliği vazifelerinde bulunmuştur. Tekrar vali atandığı Budin valiliğinde Avrupalılar ile bir savaşta 1686 senesinde şehit oldu. Macarlar ölümünden sonra şehit olduğu yere bir kitabe koymuşlardır.