Le Moniteur Ottoman'ın 30 Ağustos 1834 tarihli 86. sayısı.


ALEXANDRE BLACQUE
1792 - 1836 yılları arasında yaşamış Avrupa'da ün yapan Osmanlı devletinin savunucusu ve sözcüsü niteliğiyle yargılarına büyük önem verilen Fransız gazeteci.
Paris'te hukuk öğrenimi gördü ve 1820 senesinde İzmir'e yerleşti avukatlık ve ticaret yapacaktı fakat 1821'de başlayan Yunan ayaklanması ticari faaliyetleri baltalayınca gazeteciliğe yöneldi. Yayımladığı Spectateur Oriental'de Fransız devriminden esinlenen fikirlerin ve zarara giren Avrupalı tüccarların sözcülüğünü yaptı. Fransız kolonisinin temsilciliğine seçildi. Daha sonra çıkardığı Courrier de Smyrne'de Avrupa devletlerinin politikalarını eleştirdi. Rusya'ya şiddetle çattı ve ikinci Mahmud'un yeniçerileri ortadan kaldırmakla başlattığı yenilikleri savundu. Bu çizgisiyle yabancı elçilerin düşmanlığını kazandı. 1831'de İstanbul'da Osmanlı resmi gazetesi Takvim i Vekayi'nin çıkarılması hazırlıklarına girişildiğinde Blacque'nin fikirlerine başvuruldu ve Fransızca nüshası Moniteur Ottoman'ın başına getirildi. 5 Kasım 1831'de yayın hayatına giren bu gazete artık Blak bey diye anılan Blacque'nin yazıları sayesinde Avrupa diplomasi ve ticaret çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. O kadar ki Osmanlı politikasında aktif rol oynamaya başladı ve tanzimatın fikir babaları arasında yer aldı sağlığı pek iyi değildi tedavi amacıyla ve belki de diplomatik bazı görevlerle Paris'e giderken Malta'da rahatsızlanıp öldü.