Babüssaade önünde Cülus töreni.


CÜLUS TÖRENİ
Cülus merasimi, biat resmi, cülus ı meymenet makrun, cülus ı hümayun, iclas adları ile de anılan ölen ya da tahttan indirilen padişahın yerine tahta çıkan padişahın tahta çıkış törenine verilen ad.
İstanbul'da ilk cülus töreni ikinci Beyazıt için 22 mayıs 1481 tarihinde sonuncusu Temmuz 1918'de altıncı Mehmet (Vahdettin) için düzenlenmiştir.
Törenin geleneksel ortamı Topkapı sarayında yer alan Babüssaade iç kapısı önünde yer alan revaklı sofa idi. ikinci Ahmed, ikinci Mustafa, üçüncü Ahmed, beşinci Murad dışındaki bütün Osmanlı padişahları burada tahta çıkmışlardır.