Bekçi Baba kitabı taş baskısı.


BEKÇİ MANİLERİ
Bekçilerin İstanbul'un ramazan gecelerinde davul çalıp maniler söyleyerek halkı uyandırma gibi ekstra bir görevleri vardı.Bekçi manileri hem halk edebiyatı hem de halk musikisi olarak kendine has bir gelenek oluşturmuştur.
Maniler yedi heceli dizelerden oluşmuş dörtlüklerden oluşur ve konu birliği içinde dörtlükleri birbirini izler.