Beyazıt Yangın Kulesi İstanbul.

Tour de Seraskerat - Abdullah Freres

Beyazıt Kulesi, İstanbul üniversitesi merkez binasının doğusunda yer almaktadır.
1749 senesinde ilk olarak ahşap olarak inşa edilmiş 1756 Cibali yangını ile kule yanmış sonrasında ahşap olarak tekrar inşa edilmiştir. 1826'da yeniçeri ocağı ile birlikte tulumbacı ocağı'da kaldırılınca kule yıkılmıştır. Aynı sene Hocapaşa yangını sonrası yeniden ahşap olarak inşa edildi bu sefer kule yeniçeri yandaşlarınca yakıldı. 1828'de ikinci Mahmud tarafından Senekerim Balyan'a kagir olarak yaptırıldı. Senekerim kalfanın bilinen tek yapıtı olan kule 85 metredir ilk yapımında geniş saçaklı külah şeklinde ahşap örtü ile sonlanmakta idi. 1849 senesinde yuvarlak pencereli üç kat eklendi. 1889'da kule üstüne demir gönder çekildi. Kule 1894 depreminde hasar gördü onarıldı.