Beylerbeyi Camii


Caminin bulunduğu yerde daha önce Istavroz sarayının (stavros palace) hırka i şerif dairesi bulunmaktaydı. Bu saray 18. yüzyılın ortalarında yıktırılmış ve daha sonra yerine sultan birinci Abdülhamid tarafından Beylerbeyi cami (Hamid-i Evvel Camii) yaptırılmıştır. İnşaata 3 nisan 1977 tarihinde başlanmış ve  15 ağustos 1778'de açılış töreni yapılmıştır. Yapının 1778'de inşa edildiğini belirten üç kitabesi vardır. Bu kitabelerden dış kapı üzerinde bulunanı caminin birinci Abdülhamid'in annesi Rabia sultanın anısına yapıldığını belirtir.
Yapı 1811'de bir değişikliğe uğramış sultan ikinci Mahmud'un buyruğuyla son cemaat yeri değiştirilerek yeniden yapılmış bu arada minaresi yıkılarak iki yeni minare inşa edilmiştir. İkinci Mahmud ayrıca bir muvakkithane ile deniz kıyısında dört cepheli bir çeşme yaptırmış caminin önündeki rıhtımı genişleterek duvarla çevirtmiştir.
Beylerbeyi cami 1969'da esaslı bir onarım görmüştür. 13 mart 1983 gecesi bitişiğindeki İsmail paşa yalısında çıkan yangın Beylerbeyi camisinin ahşap kubbesinin yanarak çökmesine neden olmuş ve cami kısmen hasar görmüştür. Beylerbeyi cami vakıflar idaresince tamir edilerek 29 mayıs 1983'de tekrar ibadete açılmıştır. Beylerbeyi camisinin mimarı mimar Mehmed Tahir ağa bina emini ise şehremini hafız el hac Mustafa efendidir. Mustafa efendi aynı zamanda birinci Abdülhamid'in Bahçekapı'da yaptırdığı türbe, medrese, kütüphane, mescit, imaret, sıbyan mektebi, sebil ve üç çeşme ile sıra dükkanlardan meydana gelen külliyenin de bina eminidir. Zaten bazı yazarlar beylerbeyi camisini birinci Abdülhamid'in bahçekapı'da kurduğu külliyenin doğal bir devamı saymaktadırlar. Beylerbeyi cami ile birlikte yapılan hamam ve sıbyan mektebi de bu külliyenin parçaları olarak değerlendirilir...1970
Beylerbeyi Camii ve Sahili 1993