Bilezikçi Çiftliği, Belgrad OrmanıBİLEZİKÇİ ÇİFTLİĞİ
Bilezikçi çiftliği arazisi Belgrad ormanına bitişiktir ve floristik açıdan da onun bir devamıdır.
Kuzeyde devlet ormanı, güneydoğuda Tekel'e ait Ezba özel ormanı ve Tekel Çaykur tesisleri güneyde Bahçeköy, Fatih ormanı sırt yolu güneybatıda Mehmet Akif Ersoy orman içi dinlenme tesisleri ve piknik alanı batıda Sultan ikinci Mahmud su kemeri ve Bahçeköy yerleşimi ile sınırlanmıştır.
Bilezikçi çiftliği ormanı adını Bilezikçiyan adlı bir Ermeni sarraf tarafından av korusu olarak kullanıldığı zamanda almıştır. çiftlik 1910'da Abraham paşa tarafından satın alınmış 1913'te de Enver paşa'nın eşi Naciye sultanın mülkiyetine geçmiştir.
Birinci dünya savaşından sonra Mısırlı Mahmut paşanın eşi Nimetullah hanım tarafından satın alınmıştır. 1943'de İstanbul celeblerinden Ahmet Kara, çiftlik ve ormanı satın almış daha sonra üçte bir hissesini Mehmed Levent'e satmıştır.