Birinci Bayezid (Yıldırım Bayezid) Minyatürü.


Birinci Bayezid (Yıldırım Bayezid)'in 

nakkaş Osman'a ait minyatürü.