Birinci meşrutiyetin ilanı


Birinci meşrutiyetin ilanı ve yağmur altında şemsiyeleri ile ilanı bekleyen halk.