Birinci Vakıf Hanı, EminönüSultanhamam meydanına oldukça yakın konumda Sümerbank (eski Orozdibak) mağazasının karşı köşesinde, Germani hanı'nın tam karşısında yer alan han 1. Vakıf Hanı. 1910 senesinde Ürgüplü Hayri efendinin boş vakıf arazilerini değerlendirme amacıyla bina yapımı önerisinin meyvesi yapılar zincirinin bir halkasıdır. Hanın bulunduğu yerde eskiden Vani efendi medresesi bulunmaktaydı 1911'de tasarımı yapılan hanın inşaatı 1918 senesinde tamamlanmıştır. Hünkar şeyhi ve Vaniköy'ün kurucusu Vani Mehmed efendinin 17. yüzyılda yaptırmış olduğu eski medrese mimar Kemalettin bey'in tasarımı ile Gülhane parkının girişinin karşısında bulunan Zeynep sultan camisinin bitişiğine han ile aynı yıllarda yaptırılmıştır...1992 & 2017