Bodrum Hanı 1992 Kapalıçarşı, İstanbul.


Bodrum hanı Kapalıçarşı Yorgancılar kapısı ile Çadırcılar caddesi ve Bitpazarı sokağının çevrelediği adadadır. Bir taraftan Ali paşa hanı ile komşu olarak inşa edilmiştir. Yapının tarihi, yaptıranı ve mimarı bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinde Bodrum Karban sarayı Müsafirün için inşa buyurup vakf eylediği diye adı geçen bu han vakfiyede şöyle tarif edilmektedir : Mahmiyye-i Konstantiniyye’de Saray-ı Amir-i Sultani civarındadır, Süfli ve ulvi otuz bir bab hüceratı müştemildir. Divarına muttasıl on dört bab hücresi dahi vardır cümlesi Vakf-ı Şeriftendir. Bu vakfiyeye dayanarak bu hanın İstanbul’un en eski hanlarından biri olduğu ve Topkapı sarayının inşasından sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.