Osmanlı Dönemi Bostancıbaşı.


Bostancıbaşı

Osmanlı dönemi sarayda köşk ve bahçelerin bakım koruma işlerinin sorumlusu.