Şişli Bulgar Eksarhanesi ibadet yerinden bir görünüm.


BULGAR EKSARHANESİ TARİHÇE
Osmanlı yönetimi Bulgarların ayrılmasıyla Rum patrikhanesine darbe vuracağını hesaba katarak 12 eylül 1948'de Bulgarların Metoh adını verdiği papaz evinin yapılmasına izin verdi bu izin Bulgar kilisesinin kurulması yolunda ilk adımdı. İnşaatına hemen başlanan yapı iki yıl bir sürede tamamlandı bugün Balat ve Fener arasında Haliç'e paralel Mürsel paşa caddesi üzerinde Sveti Stefan kilisesinin tam karşısında bulunan yapının saçağının altındaki bir baştan bir başa uzanan Bulgarca yazıtta arsanın sultan Abdülmecid zamanında Stefan Bogoridi tarafından armağan edildiği ve inşaatının 1850'de tamamlandığı yazılıdır.


Bulgarlar 1860'da Rum patriğini artık önder olarak tanımayacaklarını bildirdiler bu bağımsız kilise yolunda önemli bir adımdı aynı yıl bir grup Bulgar ve Ermeni Katolik patrikliğine başvurarak Katolikliğe girme kararı aldıklarını bildirdiler bu kararda Fransa Avusturya gibi devletlerin desteği amaçlanmıştır. Bulgarların bir yandan bağımsız kilise çabaları ayrıca sürmekteydi ve Rusya bu çabayı desteklemekteydi.
Osmanlı yönetimi ayrı bir kilisenin kurulmasıyla Rum patrikhanesinin gücünü kıracağına hemde Rusya'nın kışkırtma olasılığının ortadan kalkacağını planlamaktaydı akabinde 11 mart 1870'de ferman ile bağımsız Bulgar kilisesi kurulması izni verildi.
Fermana göre Bulgar cemaatinin başında bir eksarh bulunacak yeni kurulan kilise Bulgar eksarhhanesi olarak anılacaktı eksarhhane Ortodoks ilkelerine uyacak Rum patrikhanesi eksarhhaneyi tanıyacak ve işlerine karışmayacaktı.