Burmalı Han


Rüstem paşa külliyesi sınırları içinde Rüstem paşa hanı, Çukur hanın bulunduğu ada içinde yer alır.
Kitabesi olmayan yapı mimari özellikleri ile 16. yüzyıla ait olduğunu düşündürür yapının U şeklindeki planının kollarını oluşturan bölümleri iki sokaktan cephelere açılan iki giriş koridoruyla zeminde kesilmiş bunlardan hasırcılar girişi önündeki bir merdivenle üst kata çıkış sağlanmıştır böylece iki katlı olarak düzenlenen planda zemin katta taş payeler üzerindeki üç açıklık halinde yuvarlak şekilli tuğla derz kemerlerle oluşturulan revak sistemi gerisindeki mekanların birer kapı ile revak altına açıldıkları görülür üst katta da revak sistemi gerisinde bir sıra mekan inşa edilmiştir. Bu mekanlar birer kapı ve birer pencere ile revak altına açılırken birer pencere ile de dışa açılırlar.
Yapının dışında yer alan bir sıra dükkan orijinal cephelerin alt kat cephesini belirlediğinden dükkanlar üzerinde kesme taş ve tuğla derz olarak devam eden cephe yüzeyi de pencerelerle hareket kazanmıştır. Bu pencereler dikdörtgen taş söveli olup üstten tuğla yüzeysel bir sivri kemerle kavranmıştır.
Yapıda avlu cephesini oluşturan iki katlı revak sisteminde taş taşıyıcı sistem de kullanılmış tuğla derz kemerlerde ve kemerler üstündeki yüzeylerde taş tuğla derz dokusu yer almıştır. Yapıda zemin kat revakları ve mekanları beşik tonoz üst katta ise revaklar beşik tonoz, mekanlar kubbe ile örtülmüştür. Hanın iki kapısı da taş örgülü yuvarlak kemer ve sövelerle belirginlik kazanmıştır.
Yapıda zaman içinde yapılan onarımlar bazı görsel bozukluklar yaratmıştır...1992