Belgrad BendiBent Belgrad ormanında Topuz deresi üzerindedir. Bendin kitabesinde Üçüncü Ahmed tarafından 1723 tarihinde yaptırıldığı yazılıdır. Kitabenin bir beytinde : " Yapup mecrasın İstanbul'a bu abı getirmişti / Cenab ı hazret i Fatih Mehmed han Cem paye." yazmaktadır.  Bu sebeple bendi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı anlaşılabilir.
Büyük bendin isale hatları 1554-1563 yılları arasında Kanuni tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1750'li yıllarda bent yıkılınca birinci Mahmud tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.
1900 senesinde ikinci Abdülhamid bendin üzerine bir kademe daha eklenti yaptırmıştır. 1992