Büyükdere (Kara Mehmet Kethüda) Camii


Cami Büyükdere Çayırbaşı caddesi üzerinde yer almaktadır. 1750 ile 1774 yılları arasında Sultan üçüncü Mustafa döneminde sadaret kethüdası olan Mehmet ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami ilerleyen yıllarda oldukça değişikliğe uğramıştır...1992