Cafer Ağa Mescidi


CAFER AĞA MESCİDİ TARİHÇE
Şehremini semtinde bulunan mescit ayık fırını sokağındadır. Banisi Fatih sultan Mehmet döneminin ileri gelenlerinden yaya başı Cafer ağadır. İlerleyen yıllarda 1679 senesinde Hamami Halil ağa tarafından minber kondurularak camiye dönüştürülmüştür. 1899 senesinde ise Sultan ikinci Abdülhamid'in yakınlarından Rıfai tarikatından şeyh Seyyid Ahmed Safi efendi ölen kardeşi adına yeniden imar ettirmiş ve bugünkü şekline ulaştırmış adını Hüdaiyye tekkesi koymuştur. Mescit 1970 senesinde bir tadilattan daha geçirilmiştir ayrıca mescidin içinde ikinci Mahmut tuğralı bir adet çeşme bulunmaktadır...1992