Cağaloğlu hamamı giriş kapısı.


300 year old Turkish bath
Cağaloğlu hamamı giriş kapısı 1992 görünümü.