Çakırcıbaşı Hasan Paşa (Doğancılar) Camii


ÇAKIRCIBAŞI HASAN PAŞA CAMİİ TARİHÇE
Cami Üsküdar Doğancılar parkının karşısında yer almaktadır Çakırcı başı Hasan paşa tarafından 1558 senesinde yaptırılmıştır kuzeybatı giriş kapısı üzerinde Abdülmecid'in tuğrasını taşıyan hattat Abdülhamid'in yazdığı kitabeye göre cami 1859 senesinde Abdülmecid'in beşinci ikbali Şayeste hanım tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.
Caminin kuzeyinde mimar Sinan tarafından tasarlanmış Doğancı başı Ahmed paşa türbesi yer alır 1992