Çapa öğretmen okulu (Darülmuallimat binası)Bina Çapa Millet caddesi üzerinde yer almaktadır kapı üzerinde yer alan çini kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla 1914 senesinde inşa edilmiştir. Bu kitabede yer alan Hakkı imzası Darülmuallimin ve Darülmuallimat'ta hat dersleri veren İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na aittir. Yapının mimarı hakkında kesin bir bilgi yoktur.