Çatalçeşme mescidi camii


Mescit Cağaloğlu, Çatal çeşme sokak ve Molla Fenari sokaklarının kavşağında yer almaktadır. Hadika'da Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Yusuf Bali efendi tarafından yapıldığı yazsa da bu şahıs İstanbul'un fethinden dokuz yıl önce öldüğü için gerçek banisi olması mümkün görülmemektedir. Molla Fenari mescidi şeklinde de anılan mescit 19.yüzyılda zamanın üslubuna uygun olarak yenilenmiştir. Son cemaat yeri 1960'larda demir çerçeveli camekan ile kapatılmıştır...1992