Çerkez Abdi Paşa.


Sadrazam Hüsrev Mehmed paşanın evlatlığı olan Çerkez Abdi paşa Abazaların Moçan kolundan idi, fakat Çerkez diye anılırdı. Enderun eğitimi almıştır ayrıca 1831 senesine kadar Enderun'da piyade hocalığı görevinde bulunmuştur. 1839 senesinde Ferik rütbesiyle İşkodra'ya vali atanmıştır. 1854 Yunan savaşına katılmış 1858'de tekrar İşkodra Mutasarrıflığına ve Fırka komutanlığına getirilmiştir. Serdar ı Ekrem Ömer paşanın maiyetinde Karadağlılara karşı savaşmıştır. 1871 senesinde Devlet Şurası üyesi olmuştur. Sonrasında sırasıyla Tanzimat ı Askeriye üyeliği, Zaptiye Müşirliği, tekrar Üçüncü Ordu Müşirliği, Manastır vilayeti vali vekilliği ve Yanya valiliği gibi devlet hizmetlerinde bulundu. 1880 senesinde vefat etti. Raif ve Hüsrev paşa oğullarıdır.