Cevdet Çağla besteci ve keman sanatçısı.


CEVDET ÇAĞLA
8 mayıs 1900 tarihinde müzisyen bir ailenin içinde Acıbadem'de dünyaya geldi babası topçu subayı Eşref bey keman, annesi Nazıma hanım piyano, kız kardeşleri piyano ve ud çaldığı için müzikle dolu bir ortamda büyüdü. Babasının önerisiyle yedi yaşında Andonyadis'ten keman öğrenmeye başladı sonrasında Musullu hafız Osman dede efendiden Türk müziği dersleri aldı Bebek'te bulunan Frerler okuluna devam ederken okul orkestrasında keman çaldı daha sonra Kadıköy sultanisinde okudu burada Münir Nurettin Selçuk ile tanıştı. 1916'da maarif nezaretince Berlin'e müzik eğitimi almaya gönderildi burada iki buçuk sene kaldı dönüşte İstanbul yüksek iktisat ve ticaret mektebine devam etti sonrasında darüttalim i musiki topluluğuna kemancı olarak kabul edildi bu topluluk ile 15 yıl çalıştı topluluğun papazın bağı gibi yerlerde verdiği açık hava konserleri o dönem İstanbul'un önemli sanat faaliyetlerinden idi aynı toplulukla Almanya'da Polydor firması adına plaklar doldurdu Almanya ve Mısır'da konserler verdi.

1926'da İstanbul radyosu kuruluşunda çekirdek kadro elemanlarındandı. 1938-1950 yılları arasında Ankara radyosunda çalıştı. 1950'de döndüğü İstanbul radyosunda 6 yıl Türk musikisi kısım şefliği görevinde bulundu. 1956-1959 arasında Bağdat konservatuvarında çalıştı. 1965 senesinde emekli olduktan sonra yine İstanbul radyosunda hizmetlerini devam ettirdi 22 şubat 1988 tarihinde İstanbul'da vefat etti.