Harutyun Artin Paşa Dadyan.


DADYAN AİLESİ, HARUTYUN ARTİN PAŞA DADYAN
18. ve 19. yüzyılda İstanbul'da üç kuşak boyunca barutçubaşılık yapmış aile, soyları Ermeni kralı Senekerim Ardzruni ile uzanan ailenin bilinen ilk ferdi Beroz'dur. Yıllar boyu onun adının çağrışımı Beryan olarak anılan aile önce Sivas Eğin Gamaragab köyüne sonrasında İstanbul'a göç geçmiştir. Aile aile fertlerinden Dad'ın adından dolayı 1650'lerde Dadyan soyadını almıştır.
Harutyun Artin paşa, Hovhannes Dadyan'ın oğludur. 1830-1901 yılları arasında yaşamıştır Fransa'da yüksek öğrenim görüp Sorbonne üniversitesini bitirmiştir,
 İstanbul'a dönüşü sonrası hariciye nezaretine girmiştir. 1880-1888 yılları arasında hariciye nezareti müşteşarı olmuştur.
Artin paşa, İstanbul Ermeni cemaati içinde önemli görevler almıştır. Patrikhane eğitim şurası, patrikhane tüzüğü hazırlama komisyonu, Beşiktaş Makruhyan okulu mütevelliliği bunlardan birkaçıdır.