Kılıç Kuşanma Töreni


Sultan 2. Abdülhamid'in kılıç kuşanma töreni ve Eyüp sultan camisinden ayrılışı Eylül 1876.Kılıç alayı töreni için Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkan Sultan V. Mehmed.