Sultan 2. Bayezid'in huzurunda Tunus sultanının hediye ettiği bir aslan ile su sığırının mücadelesi minyatürü.


Sultan 2. Bayezid'in huzurunda Tunus sultanının hediye ettiği bir aslan ile su sığırının mücadelesi minyatürü.