Lala Mustafa Paşa hanı (Hışva han) Gaziantep

LALA MUSTAFA PAŞA HANI TARİHÇE
Hışva (Pamuk kozası) adıyla da bilinen hanın ne zaman yapıldığını gösterir bir kitabe yoktur. Vakfiye ve Şer i mahkeme sicillerinde hanın Lala Mustafa paşa tarafından yaptırıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Vakfiyesi 1577 senesi olup, paşanın 1563 - 1577 yılları arasında Halep ve Şam beylerbeyi olduğu zamanında yapıldığı düşünülmektedir. Han Gaziantep'in en eski hanıdır. Han batısında yer alan hamam, doğusunda şu an mevcut bulunmayan bedesten ve Mir i miran mescidi ile zamanında bir külliye durumundaydı.