Le Corbusier deseni ile Topkapı sarayı Boğaziçi görünümü.


Charles Edouard Jeanneret
6 Ekim 1887'de dünyaya gelmiş İsviçreli mimar Le Corbusier mimarlık eğitimi almamış olmasına rağmen kendi kendini yetiştirmiş bir mimardır. Kendisini mimarlığa hazırlayışı birinci olarak önceki örnekleri gözlemlemek üzere bolca geziler yaparak gözlemlerde bulunmak ikincisi en ünlü mimarlar ile çalışmak şeklindeydi. 1911'de arkadaşı A. Klipstein ile doğu seyahatine çıktı ve bu seyahatinde mimarlığını geliştiren çok şey gözlemledi 7 ay süren bu gezisinde Edirne, İstanbul ve Bursa'da dolaştı bu seyahat esnasında bolca notlar alıp krokiler hazırladı. Dönüşünden sonra bu deneyim ve bilgi birikimini La chaux de fonds gazetesinde yayınladı sonrasında La voyage d'orient adlı kitabı çıkardı.
Le Corbusier bu geziden 37 yıl sonra 1948'de Türkiye'ye İzmir imar planı için bir kez daha geldi bu kez tanınmış ve ünlü bir mimardı.
27 ağustos 1965'de Cap Martin Fransa'da vefat etti.