Levni, Sarayda bir cariye minyatürü


Levni - Sarayda bir cariye minyatürü.Levni, saray hizmetçisi (hizmetkarı) minyatürü.