Münafığın tek dünyası iki yüzü vardır.


Münafığın tek dünyası iki yüzü vardır. Müminin ise iki dünyası tek yüzü vardır...