Nacağı, çomağı, çırağı ve bütün teçhizatı ile Abdal.


ABDAL
Tasavvufa göre dünyanın manevi düzenini sağlayan Allah'ın sevgilileri arasından seçilmiş kırk din büyüğünün adlarından biri. Çeşitli tarikatlara göre genellikle derviş, İranlılara göre mecnun, meczup,divane. Türklere göre deli.
Aynı anda iki ayrı yerde görülebilmek için kendi yerine bir başka vücudu bedel gösterebilme becerisi gösteren ermiş, Allah'a ulaşma yolunda büyük aşama kaydetmiş insan, kimi vakitler bazı şairlerin adlarının arkasında bir ek.