Osmanlı Dönemi Çöp Vergisi Makbuzu


İstanbul Şehremaneti tarafından Tanzifat Resmi adı altında ve her ay hane başına dört kuruşluk Osmanlı dönemi çöp vergisine ait makbuz 1896.