Ali Sami Boyar'ın "1900'de Bebek" tablosu.


ALİ SAMİ BOYAR
1880 - 1967 yılları arasında yaşamış ressam. Asker ressamlar kuşağındandır. 1901'de Mekteb-i Bahriye'yi bitirdikten sonra Deniz İnşaiye resimhanesine atandı. 1902'de Sanayi-i Nefise Mektebine girdi. 1910'da eğitimini geliştirmek üzere Paris'e gönderildi. Burada Güzel sanatlar akademisi ve Cormon atölyesine devam etti. 1914'de yurda dönüşünden sonra askerlik görevinden ayrıldı ve Deniz müzesi müdürlüğü görevine başladı. Kız Sanayi-i Nefise mektebinde hocalık yaptı. Sonraki  dönemlerde Evkaf müzesi (Bugün Türk İslam eserleri müzesi ) müdürlüğü ve Ayasofya müzesi müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Boyar izlenimci anlayışın ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu kompozisyonlarında mimari anıtları, cami içi görünümleri ve İstanbul'un çeşitli köşelerini konu edinmiştir.