Selim Pertev Boyar'ın "Gün Batarken" adlı peyzajı.


SELİM PERTEV BOYAR
1897 - 1981 yılları arasında yaşamış ressam. Bahriye miralayı İdris Hilmi beyin oğludur. Resimle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı Kuleli askeri lisesi öğrenciliği döneminde ressam Sami Yetik'ten dersler aldı. Birinci dünya savaşında teğmen rütbesiyle çeşitli savaşlarda bulundu. Cumhuriyet döneminde resmi görevleriyle birlikte resim çalışmalarını sürdürdü. 1930-1933 yılları arasında devlet güzel sanatlar akademisinde İbrahim Çallı atölyesine devam etti. Asker ressamlar kuşağının son temsilcilerinden olan Boyar uzun yıllar emekli subay ressamlar derneğinin başkanlığını yaptı devlet sergilerine ve derneğin düzenlediği sergilere katıldı.
Eserlerinde izlenimci ve gerçekçi anlayışın etkilerini birleştirerek özgün bir yoruma ulaşan Boyar'ın sanatsal çizgisinde hocaları Sami Yetik ve İbrahim Çallı'nın etkileri belirgindir.  Yurdun çeşitli köşelerinden gerçekleştirdiği peyzajların yanı sıra sanatçı aynı zamanda başarılı bir portre ressamı olarak tanınır.
İstanbul'a tutkuyla bağlı olan Boyar'ın İstanbul temalı birçok çalışması vardır. Çok yönlü bir kişiliği olan Boyar'ın yayınlanmış eserleri de vardır.1948'de yayımladığı Türk ressamları kitabı bugün önemli bir başvuru kaynağıdır.