Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii


Beykoz merkezde İbrahim Kelle caddesi üzerinde yer alan cami yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte banisinin Bostancıbaşı Mustafa ağa olduğu bilinmektedir. Ahşap son cemaat yerinde bulunan iki bölümlü yedişer satırlık kitabesi 1809 tarihini taşır ancak son cemaat yerinin sonradan eklenmiş olması bu kitabenin yapının başka bir yerinden alınıp sonradan buraya eklendiğini akla getirir.
Caminin kuzeyinde yer alan muvakkithane kapısının üzerinde bulunan kitabede 1857 tarihi ve eser i El Hac Hüseyin ağa yazısı okunur.