SULTAN 5. MEHMED REŞAD'IN CUMA SELAMLIĞI


V. Mehmet (Mehmed Reşad)


SULTAN 5. MEHMED REŞAD'IN CUMA SELAMLIĞI (28 Mayıs 1909)
1453 senesinden 1924 senesi halife Abdülmecid efendiye kadar devam eden cuma alayı, selamlık resmi, selamlık resm i alisi adıyla da anılan cuma günleri düzenlenen yarı resmi namaz törenine verilen ad.
Cuma selamlığının ilk töreni sarık alayı idi kuşluk vakti başçavuş başında paşa kavuğu üstünde kaftan belinde hançeri yanında on iki sarıkçı, kırk elli has oda mensubu, mülazım ile biri sorguçlu biri sorguçsuz iki sarık taşıyarak saraydan camiye kadar ağır ağır yürür sarığını her iki tarafa selamlama anlamında gösterirdi bu ritüele sarık alayı deniyordu bu tören 19. yüzyılda bırakılmıştır.
Gidilecek camiyi padişah belirler hazırlıklar bir gün öncesinden başlardı yakın camilerde saraydan camiye kadar karşılıklı yol boyunca yeniçeriler ve sipahiler yanaşık düzende sıralanırdı devlet erkanı ise atla çıkan padişahın önünde, arkasında, her iki yanında yer alarak alay kortejini oluştururlardı.
Yürüyüş başlarken ve yol boyunca alkış denilen "Uğurun açık ola yaşın uzun ola saltanatta mağrur olma padişahım senden büyük Allah var" gibi sözlerle toplu tezahüratta bulunulurdu padişah her iki tarafa selamlama niteliğinde baktığında asker ve halk elleri çaprazlama göğüslerinde olur şekilde hafifçe yere eğilirlerdi.
Sultan Mehmed Reşad'ın ilk Cuma selamlığı için Sarayburnu'na çıkışı.Bir kartpostalda Mehmed Reşad