Zihni Paşa Cami, Erenköy


İstanbul, Erenköy istasyonunun tam karşısında yer alan 1905 tarihli cami ikinci Abdülhamid dönemi ticaret ve Nafia nazırı Mustafa Zihni paşa tarafından mimar Vedat Tek'e inşa ettirilmiştir. Alt iki fotoğraf caminin inşa dönemine aittir...