Abdülaziz Çelebi'nin Nakavat-ul Edvar Adlı Eseri.


"Nakavat-ul Edvar" Abdülaziz Çelebi'nin eseri.

ABDÜLAZİZ ÇELEBİ
15. yüzyılın ortalarında yaşamış Abdülkadir Meraği'nin en küçük oğlu, Türk musikisi bilgini. Nakavat ul Edvar (Devirlerin seçilmişleri) adlı Farsça musiki nazariyat kitabını Fatih Sultan Mehmet adına yazdı. Tek nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde bulunmaktadır.