Abdulkadir Belhi (Gulam-ı Kadir)


Abdülkadir Belhi (Gulam-ı Kadir) 1839 senesinde Belh'de dünyaya gelmiş şair ve mutasavvıf. Eyüp, Şeyh Murad tekkesinde kırk yedi yıl şeyhlik görevinde bulundu. Birçok tasavvufa ait esere sahiptir 1922 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir.