Abdülkerim Nadir Paşa.


1807 senesinde Çırpan'da dünyaya geldi. Kale yamaklarından Ahmed ağanın oğludur. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordusuna girdi. İkinci Mahmud'un kurduğu Maçka subay okulunda teğmen olarak görev aldı. 1836'da Viyana'ya gönderildi. 1846'da Ferik olarak Askeri Şura üyeliğine getirildi. 1847'de Askeri okullar nazırı oldu. 1853 Rus savaşında Anadolu orduları kumandanıydı.  Gümrü'ye ilerlediği halde arkasından kıskaca alınma korkusu ile geri çekildi. Savaş sonrası bir ara azledildi fakat sultan Abdülaziz'in son yıllarında Meclis i Ali üyesi, Bahriye nazırı ve Serasker ve Serdar ı Ekrem oldu. 1876'da Hüseyin Avni paşa, Çerkes Hasan tarafından öldürülünce tekrar seraskerliğe getirildi. Rumeli isyanları ile uğraştı. Sırplara karşı Aleksinac zaferini kazandı. İkinci Abdülhamid kendisine güvenemediği için seraskerlik vazifesinden uzaklaştırdı. 1876 Osmanlı-Rus savaşında paşayı sadece Rumeli ordusu kumandanı olarak bıraktı. Paşa burada düşmanı Silistre, Rusçuk Varna arasına çekerek hücum etme taktiği başarı kazanamadığı için Divanı Harbe verildi suçsuzluğu anlaşılınca öldürülmedi önce Midilli'ye sonra Rodos'a sürüldü. Beş yıllık eziyet dolu bir hayat sonrası yoksulluk içinde 1883'de Rodos'ta vefat etmiştir.