Abidin Paşa.


1843 senesinde Preveze'de dünyaya gelmiş Osmanlı paşası. Arnavutluk hanedanından Ahmet Dino'nun oğludur. ilk görevine İstanbul'da silahşör olarak başladı daha sonra kaymakamlık, mutasarraflık, valilik ve vezirlik görevlerinde bulundu. Ölümünden az önce Yemen ıslahatı için Rodos'tan İstanbul'a çağrıldı. Yıldız sarayında yapılan görüşmeler sırasında 1906'da ansızın vefat etti.