Abraham Paşa Karakahya.


Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde zenginliği ile tanınan veziri, 1833 senesinde dünyaya geldi. Babası Mısır'ın tanınmış sarraflarından birisiydi. Hidiv İsmail paşanın İstanbul Kapı kahyalığı görevinde bulundu. Abdülaziz'in son zamanlarında Mısır'a ait imtiyazların genişletilmesi çalışmalarında ara buluculuk görevinde bulundu. İkinci Abdülhamid onu ayan üyeliği görevine tayin etti. İkinci Meşrutiyet dönemine geçen üç ayan üyesinden biridir. Boğazın Anadolu yakasında Karadeniz'e kadar uzanan korular onun adıyla anılır. Renkli bir yaşam sonrası 1918'de vefat etti.